Toelichting vernieuwde symbolen voor Kanaries
[Serinus canaria canaria]

Door: Inte Onsman, Research coördinator

MUTAVI

Research & Advies Groep

Het is reeds lange tijd duidelijk dat de genetische symbolen voor kanaries aan drastische vernieuwing toe zijn.
De onafhankelijke werkgroep MUTAVI, is enige jaren geleden reeds begonnen voorstellen uit te werken, niet geheel conform, maar wel gebaseerd op wetenschappelijke literatuur.
Alle hier gepresenteerde symbolen zijn afgeleid uit het Engels hetgeen te doen gebruikelijk is in de wetenschap en bovendien internationaal gebruik (ook via INTERNET) mogelijk maakt.
Er bestaat nog discussie en onduidelijkheid over grijsvleugel/pastel en de mozaïkfactor.
Het voornemen bestaat om over deze factoren middels proefparingen meer duidelijkheid te krijgen. Hierover zal dan in een later stadium gepubliceerd worden en zonodig zullen de symbolen, al naar gelang de resultaten dit rechtvaardigen, worden aangepast.

Blauwfactor - Bl afgeleid van Blue

Bont (voormalige enzymfactor) - Pi afgeleid van Pied, Piebald (tevens ook de afkorting van pigment)

Dominant wit - W afgeleid van White

Eumo - (voormalige v.Haaf mutant) - eu afgeleid van eumelanin

Geel - Yw afgeleid van Yellow

Intensief - I afgeleid van Intensive

Opaal - op afgeleid van opal

Phaeo (Tyrosinase gen) - a afgeleid van autosomal, albinism

Recessief wit - wh afgeleid van white (h toegevoegd om verwarring met dominant wit te voorkomen)

Roodfactor - R afgeleid van Red

Bruin - cin afgeleid van cinnamon

Ivoor - iv afgeleid van ivory

Mozaikfactor - dm afgeleid van dimorphic

Pastel - pa afgeleid van pastel

Satinet - ino afgeleid van albino

Allelische symbolen:

Onyx allele - ox afgeleid van onyx

Topaas allele - tz afgeleid van topaz

Grijsvleugel allele - gw afgeleid van greywing

Agaat allele - ag afgeleid van agate


©Inte Onsman
MUTAVI Research & Advies Groep

Home